Voetreflexologie

Voetreflexmassage is een eenvoudige, maar daarom niet minder effectieve natuurgeneeskundige therapie. De hele mens is namelijk terug te vinden in de voet. Alle organen en lichaamsdelen zijn door energiebanen en reflexgebieden in de voet verbonden. Door massage van de voeten oefenen we een gunstige invloed uit op de gehele mens. Voetreflexmassage brengt levensprocessen die zich hebben vastgezet weer in beweging.

Als een orgaan of lichaamsdeel niet goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten. De plek in de voet die overeenkomt met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk. De pijnlijke plek in de voet ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert. Daardoor gaan het bloed en het lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen kunnen moeilijker worden afgevoerd en voedingsstoffen moeilijker aangevoerd worden. Dit proces gaat zichzelf versterken. Tijdens de massage worden de afvalstoffen vergruist, verdeeld en afgevoerd. Het leven stroomt weer.

Voetreflexmassage is een neutrale techniek. Het is net zo neutraal als de mogelijkheid tot spreken. Je kunt echter wel een goed of een slecht gesprek hebben.

Je kunt het contact verliezen, niet luisteren, te veel willen, afstandelijk zijn, mechanisch werken enzovoort. Dat zegt niets over de voetreflexmassage op zichzelf maar over de manier waarop iemand daar persoonlijk mee omgaat.

De techniek is als een voertuig waarmee je iemand kunt bereiken.

De aandacht en liefde waarmee je het voertuig vult, zijn de belangrijkste en helende factoren van de voetreflexmassage.